اره نواری سایز 4و 4.5

98/5/31

اره نواری سایز 4 و 4.5 اتریش موجود شد .


اره های کات

1398/05/15

اره های الماسه کات برای دستگاه KDT موجود شد .


اره نواری سایز 4 و 4.5 و 5 اتریش

22/04/98

اره های نواری چوب بری سایز 4 و 4.5 و 5 اتریش تا 20روز دیگر موجود میشود .


تیغه های یدکی

12/04/1398

تیغه های یدکی 2*14*14 در تاریخ 1 مرداد با برند استارک ایتالیا موجود می شود.